Första hjälpen i en epilepsiattack.

Grundläggande information om epilepsiattack hjälp.

   Var inte panik om du till exempel bevittnar en epilepsiattack på gatan.

   Lägg inte något i den sjuka personens mun under en attack !

   Försök inte stoppa krampanfallen !

   Om du bevittnar en epilepsiattack på gatan, försök blockera fotgängare och trafik.

   Säkra patientens huvud under attacken.

   Mät attackens varaktighet med din klocka.

   Om du märker att en attack är längre än 5 minuter, ring omedelbart en ambulans. Förklara för operatören att attacken är längre än 5 minuter.

Flaga Polski

Pierwsza pomoc

Podstawowe informacje o pomocy w trakcie ataku epilepsji.

Flaga USA

First aid

General information about first aid during epilepsy attack.

Flaga Szwecji

Första hjälpen

Grundläggande information om epilepsiattack hjälp.